Badhotellets miljöpolicy

Vår ambition på Badhotellet är att arbeta aktivt med ständiga förbättringar inom miljöområdet och vara ett bra miljöval för alla våra gäster, kunder och medarbetare. Miljötänkande ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet för våra medarbetare och vi ska arbeta aktivt med att förankra miljötänkandet hos våra gäster. Vi ska kontinuerligt arbeta tillsammans och sträva efter att minimera användningen av energi, värme, vatten och använda de naturliga resurserna mer effektivt för att bidra till en hållbar utveckling av besöksnäringen i Sverige.

Vårt långsiktiga mål är att utveckla verksamheten i en kretsloppsanpassad riktning med minsta möjliga miljöpåverkan och att prioritera årstidens råvaror med ekologiska, krav- och närproducerade produkter. Badhotellet påverkar och ställer höga miljökrav på underleverantörer samt samarbetspartners.

Vi strävar efter att:

⊕ Medarbetarna är informerade om företagets miljöpolicy, miljömål samt handlingsplan.
⊕ Utbilda våra medarbetare löpande för att tillföra kunskap och medvetenhet.
⊕ Minimera användningen av rengöringsmedel/tvättmedel och andra kemikalier.
⊕ Vi har god ordning på kemikaliehanteringen och använder i största möjliga mån miljömärkta eller kemikaliefria rengöringsmedel enligt anvisningar eller doceringssystem för respektive produkt.
⊕ Minimera transporter till hotellet.
⊕ Vid inköp av livsmedel skall krav, ekologiskt och närproducerade produkter prioriteras.
⊕ Ta hänsyn till miljöfrågor vid alla inköp och upphandlingar.
⊕ Minska onödigt emballage.
⊕ Undviker portions- och engångsförpackningar och föredrar storförpackningar samt returglas.
⊕ Vi begär skriftlig miljöpolicy, miljömål samt handlingsplan av återkommande underleverantörer.
⊕ Mängden avfall ska minskas genom att vi har källsortering för alla de fraktioner som det finns insamlingsmöjligheter för i vår kommun.

⊕ Vi använder oss i största möjliga mån av miljöklassade engångsmaterial, kontor, papper och konferensprodukter.
⊕ Allt eftersom vi byter produkter/maskiner strävar vi efter energisnåla och miljömärkta produkter/maskiner.
⊕ Vi byter till lågenergilampor överallt där det är tekniskt möjligt.
⊕ Vi strävar efter att hushålla med resurser som vatten, värme och energi.
⊕ Snabbt åtgärda droppande kranar och rinnande toaletter.
⊕ Våra gäster bestämmer själv när rummets handdukar ska bytas.
⊕ Vi har dispenser för tvål på samtliga toaletter och för tvål och schampo i samtliga badrum.
⊕ Våra datorer, tv-apparater är aktiverade i energisparläge och stängs helt av när det inte används.
⊕ Slå av maskiner och teknisk utrustning om de inte ska användas.
⊕ Vid eventuell ombyggnation, förändring i inredning eller vid renoveringsarbeten i verksamhetens lokaler tas största möjliga hänsyn till miljövänligt mater
⊕ Med tanke på att vi finns mitt på stambanan emellan Stockholm och Göteborg så reser våra gäster alldeles utmärkt med tåg eller buss för att sedan ta en härlig promenad genom Sveriges bredaste storgata!
https://www.greenkey.se/